متولدین فروردین ماه:. بوسه در آنها به شکل سریع اتفاق میافتد و در فاصله کم به بوسه های پر از شهوت تبدیل میشود. متولدین اردیبهشت. متولدین اردیبهشت ماه:. بوسه های طولانی با چشمان بسته. متولدین خرداد ماه:. در حین بوسیدن ممکن است خیلی بخنند و واقعا این کار برایشان سرگرمی است. متولدین تیر. متولدین تیر ماه:. بوسه های آنها گرم و نرم است و دوست ندارید تمام شود. متولدین مرداد. متولدین مرداد ماه:. بوسه هایشان همراه با خشونت،با جرات،گاز گرفتن و چنگ زدن است و دوست دارند از این حرکتشان تعریف شود. متولدین ...

تکنیک های بوسه متولدین هر ماه

 

متولدین فروردین ماه:

بوسه در آنها به شکل سریع اتفاق میافتد و در فاصله کم به بوسه های پر از شهوت تبدیل میشود.

تکنیک های بوسه متولدین هر ماه

متولدین اردیبهشت

متولدین اردیبهشت ماه:

بوسه های طولانی با چشمان بسته

 

متولدین خرداد ماه:

در حین بوسیدن ممکن است خیلی بخنند و واقعا این کار برایشان سرگرمی است.

تکنیک های بوسه متولدین هر ماه

متولدین تیر

متولدین تیر ماه:

بوسه های آنها گرم و نرم است و دوست ندارید تمام شود.

تکنیک های بوسه متولدین هر ماه

متولدین مرداد

متولدین مرداد ماه:

بوسه هایشان همراه با خشونت،با جرات،گاز گرفتن و چنگ زدن است و دوست دارند از این حرکتشان تعریف شود.

 

متولدین شهریور ماه:

بسیار ملایم و با نظم میبوسند.فقط زمانی متوجه بوسه اش خواهید شد که تمام شده است.

تکنیک های بوسه متولدین هر ماه

متولدین مهر

متولدین مهر ماه:

با دقت به نفس هایش میبوسد.

تکنیک های بوسه متولدین هر ماه

آبان ماه

متولدین آبان ماه:

دوست دارند مرحله بوسه زود تمام شود و به مرحله اصلی بروند.

 

متولدین آذر ماه:

بوسه هایی که غافلگیرش کند را دوست دارد خصوصا بوسه های حین خداحافظی فانتزی آنهاست.

 

تکنیک های بوسه متولدین هر ماه

دی ماه

متولدین دی ماه:

به دور از استرس روزانه و بوسه های پشت سر هم را بسیار دوست دارند.

تکنیک های بوسه متولدین هر ماه

بهمن ماه

متولدین بهمن ماه:

بوسه هایش خیس و بی نظم است و حین بوسیدن دوست دارند چشم هایشان را باز کنند.

تکنیک های بوسه متولدین هر ماه

اسفند ماه

متولدین اسفند ماه:

با چشمان برق زده بو سه های پر از عشق و طولانی را دوست دارند.

 

 

برچسب ها: بوسه سک30 عکس بوسه ,
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه